Måleriprodukter - nytt avtal tecknat för Gotland

öppna färgburkar med olika färger

Genom ett förhandlat förfarande har HBV nu även slutfört upphandlingen Måleriprodukter 21-124 avseende avtalsområde A, köp i butik, för område Gotland. Colorama AB antas som enda leverantör och avtalet börjar att gälla 2021-03-01. Avtalsområde B, leverans, är rikstäckande och Flügger Sweden AB är antagen som enda leverantör. Avtalsstart för detta avtalsområde var 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Ramavtalet Måleriprodukter 21-124 omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap och är indelat i två avtalsområden:

 • Del A - köp i butik
 • Del B - leverans

Del A är regionalt indelat i 21 regioner, medan del B är rikstäckande. Avropsordning är rangordning.

Antagna leverantörer

A - Blekinge län
1. Flügger Sweden AB

A - Dalarnas län
1. Flügger Sweden AB

A - Gotlands län
1. Colorama AB

A - Gävleborgs län
1. Flügger Sweden AB

A - Hallands län
1. Flügger Sweden AB

A - Jämtlands län
1. Flügger Sweden AB

A - Jönköpings län
1. Flügger Sweden AB

A - Kalmar län
1. Flügger Sweden AB

A - Kronobergs län
1. Flügger Sweden AB

A - Norrbottens län
1. Flügger Sweden AB

A - Skåne län
1. Flügger Sweden AB
2. Alcro Parti AB

A - Stockholms län
1. Flügger Sweden AB
2. Alcro Parti AB

A - Södermanlands län
1. Flügger Sweden aB

A - Uppsala län
1. Flügger Sweden AB

A - Värmlands län
1. Flügger Sweden AB

A - Västerbottens län
1. Flügger Sweden AB

A - Västmanlands län
1. Flügger Sweden AB

A - Västra Götalands län
1. Flügger Sweden AB
2. Alcro Parti AB

A - Örebro län
1. Flügger Sweden AB

A - Östra Götalands län
1. Flügger Sweden AB

B - Leverans (rikstäckande)
1. Flügger Sweden AB

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2021-03-16

Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost