Måleriprodukter - inga godkända anbud

HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Måleriprodukter 21-124 då samtliga anbud var ogiltiga och innehöll brister i uppfyllande av de krav som ställts i den annonserade upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin kommer nu att förbereda ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal för Måleriprodukter gäller till och med 2021-01-31.

Länk till befintligt ramavtal Måleriprodukter 17-124>>


Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2020-11-15

Kontakt


Kontakt


 • Lasse Lönnblad
  Lasse Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost