Luftfilter annonserad

Det har blivit dags att förnya ramavtalet avseende Luftfilter och den nya upphandlingen, 20-130, är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-10. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer per anbudsområde. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än två anbudsgivare lämnar anbud eller färre än två anbud uppfyller ställda krav.

Upphandlingen är uppdelad i följande anbudsområden (A-F) där varje anbudsområde kommer att utvärderas var för sig.

A - Filter av glas
B - Filter av syntet
C - Luftrenare
D - Hyra luftrenare
E - Mätning och analys av luftkvalitet

Gällande anbudsområde A och B kan en leverantör enbart bli rangordnad som nummer ett i ett av områdena. Om enbart en leverantör kvalificerar sig i båda områdena kan denna bli tilldelad avtal i båda dessa.

Uppdaterad 2019-10-04

Kontakt