Luftfilter annonserad på nytt

HBV har nu korrigerat de otydligheter som fanns i upphandlingsunderlaget för Luftfilter 20-130 och annonserat på nytt. Sista anbudsdag är 2019-12-17. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är början av februari 2020.

Ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer per anbudsområde. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än två anbudsgivare lämnar anbud eller färre än två anbud uppfyller ställda krav.

Upphandlingen är uppdelad i följande anbudsområden (A-F) där varje anbudsområde kommer att utvärderas var för sig.

A - Filter av glas
B - Filter av syntet
C - Luftrenare
D - Hyra luftrenare
E - Mätning och analys av luftkvalitet

Gällande anbudsområde A och B kan en leverantör enbart bli rangordnad som nummer ett i ett av områdena. Om enbart en leverantör kvalificerar sig i båda områdena kan denna bli tilldelad avtal i båda dessa.

Befintligt ramavtal Luftfilter 16-130 gäller till och med 2019-12-31. Därefter kommer HBV teckna tillfälliga avtal med befintliga leverantörer tills dess att det nya ramavtalet börjar gälla.

Samarbete med expert

I denna upphandling har HBV tagit hjälp av en sakkunnig rådgivare från RISE (Research Institute of Sweden) att utläsa och tolka testrapporter för filterklass och energimärkning. 

Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Länk till den annonserade upphandligen (giltig till och med 2019-12-17)>> 

Uppdaterad 2019-11-18

Kontakt