Luftfilter 20-130 tilldelat

Nu är utvärdering klar gällande upphandlingen av Luftfilter 20-130 och tilldelningsbeslut har skickats ut till alla leverantörer som inkommit med anbud. Nu avvaktar vi avtalsspärren som råder till och med 2020-03-02 och först därefter kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisito.

Upphandlingen av Luftfilter 20-130 är rikstäckande och indelad i sex anbudsområden där nedanstående leverantörer antagits:

Anbudsområde A - Filter av glas
1. Resema AB
2. Camfil Svenska Aktiebolag

Anbudsområde B - Filter av syntet
1. MANN + HUMMEL Vokes Air AB
2. Dinair AB

Anbudsområde C - Luftrenare
1. Resema AB
2. Dinair AB

Anbudsområde D - Hyra luftrenare
1. Resema AB
2. Spirare Ventilation AB

Anbudsområde E - Mätning och analys av luftkvalitet
1. Resema AB

Filterbyte
Anbudsområde A - Camfil Svenska AB
Anbudsområde B - MANN + HUMMEL Vokes Air AB

Uppdaterad 2020-02-23

Kontakt