Liwa Färg i konkurs

Det kommer att ske uppdateringar inom ramavtalet Måleriprodukter 17-124 på grund av att Liwa Färg AB försatts i konkurs. Detta innebär att det inte går att handla av dem längre och att de leverantörer som är rangordnade efter Liwa Färg AB tar Liwas plats i rangordningen. I övrigt löper ramavtalet på som tidigare. Frågor besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin.

Uppdaterad 2019-08-19

Kontakt