Leverans med montage av fönster och fönsterdörrar

För kommande avtalsperiod har HBV valt att dela in upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä i två separata upphandlingar, en som endast avser leverans och en som avser leverans med montage. Båda två är nu annonserade och sist ut var upphandlingen 20-141 som omfattar leverans med montage. Sista anbudsdag är 2020-06-12. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Befintligt ramavtal Fönster - trä/aluminium samt trä 16-141 är giltigt till och med 2020-09-30. 

Omfattning och avtalsvillkor

Upphandlingen Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 omfattar ramavtal för följande produktgrupper:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde.

Upphandlingen är regionsindelad och utgörs av 16 st anbudsområden.

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorllands, Gävleborgs och Dalarna län.
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län
Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. 

Avropsmodellen är rangordning för avrop understigande 300 stycken fönster och fönsterdörrar. 

Avrop om 300 stycken fönster och fönsterdörrar eller fler, sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde.

Planerad avtalsstart är 2020-10-01.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Uppdaterad 2020-05-15

Kontakt