Lekplats- och sportutrustning tilldelat

lekplats framför höghus

HBVs upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar fyra olika anbudsområden; lekplatsutrustning, sportutrustning, fallskyddsutrustning och konstgräs. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit tre leverantörer i rangordning per anbudsområde. Totalt inkom tolv anbud, varav några inte uppfyllde samtliga krav som ställts i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-23 och därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

HBV har utsett följande leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde:

A - Lekplatsutrustning
1. Söve AB
2. KPLN Design AB
3. Kompan Sverige AB

B - Sportutrustning
1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

C - Fallskyddsutrustning
1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

D - Konstgräs
1. Kompan Sverige AB
2. Lappset Sweden AB
3. Lekolar AB

Avtalsspärr råder till och med 2020-11-23. 

Befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning del A - lekplatsutrustning 16-114 är giltigt till och med 2020-11-30.

Länk till befintligt ramavtal i TendSign>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2020-11-17

Kontakt


Kontakt