Lekplats- och sportutrustning del A överprövad

barn leker på lekplats i snö

Leverantören Lekolar AB har ansökt om överprövning avseende vår upphandling Lekplats- och sportutrustning 20-114 del A - Lekplatsutrustning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. HBV har därför beslutat att förlänga befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Ramavtalet för Lekplats- och sportutrustning 20-114 del B - Sportutrustning samt del C - Fallskyddsutrustning började att gälla 2020-12-01.
Läs mer i vår avtalskatalog>>

Antagna leverantörer:

B - Sportutrustning

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

C - Fallskyddsutrustning

1. Kompan Sverige AB
2. KPLN Design AB
3. Tressport och Lek AB

Anbudsområde D - Konstgräs är överprövat.


HBV har beslutat att förlänga befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning - del A Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31.
Läs mer i vår avtalskatalog>>

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2021-02-10

Kontakt


Kontakt