Krav på efaktura kommer allt närmare

Arbetet med att införa krav på efaktura till offentlig sektor fortskrider. Regeringen har tagit till sig Ekonomistyrningsverkets utredning om obligatorisk efaktura till offentlig sektor och har nu påbörjat arbetet med att formulera en ny lag. Efter att regeringen remitterat lagförslaget till Lagrådet lägger regeringen en proposition i riksdagen under våren 2018 och om lagen vinner riksdagens bifall kommer den börja gälla senast den 18 april 2019.
Sedan flera år tillbaka erbjuder vi efaktura till våra kunder och ställer det även som krav på våra leverantörer. Under 2017 gick vi även över till det nya standardformatet PEPPOL-BIS (Svefaktura 2.0) vilket gör oss väl förberedda på den kommande lagen.

Mer information om detta kan ni läsa här >>

Här kan ni läsa vad Upphandlingsmyndigheten skriver om efaktura >>

Använder ni er inte av efaktura idag men vill börja kan ni läsa mer här >>

Uppdaterad 2018-01-25