Kompositfönster samt fönsterrenovering och fönstertillbehör annonserat

HBV har annonserat upphandlingen av Kompositfönster samt fönsterrenovering och fönstertillbehör 19-141. Upphandlingen avser ramavtal gällande leverans, med eller utan montage, av fönster och fönsterdörrar utförda i komposit (plast), sidohängda samt renovering av fönster och fönstertillbehör (reservdelar). Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund. Sista anbudsdag är 2018-12-27.

Planerad avtalsstart är 2019-03-01. 

Upphandlingen är indelad i anbudsområden; nord, väst, ost och syd.

Leverans av fönster inklusive montering gäller avropsordningen rangordning upp till 100 stycken fönster, leverans därutöver gäller förnyad konkurrensutsättning.

Leverans av fönster exklusive montering gäller avropsordningen rangordning upp till 200 stycken, leverans av fönster därutöver gäller förnyad konkurrensutsättning.

Gällande fönsterrenovering gäller förnyad konkurrensutsättning för samtliga avrop.

För avrop gällande tillbehör gäller enbart rangordning.

Uppdaterad 2018-11-26