Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor klart för avrop

tvättmaskiner i tvättstuga och en strykbräda med strykjärn

Från och med den 21 september kan HBVs avropsberättigade medlemmar och kunder avropa på det nya ramavtalet Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21–162. Avrop sker genom dynamisk rangordning. Avtalet omfattar totalentreprenad av nyproduktion av prefabricerade kompletteringsbyggnader som uppförs på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.


– Kompletteringsbyggnader är fristående byggnader, i huvudsak tänkta att fungera som tvättstugor, berättar HBVs inköpsstrateg Emelie Färninger. Vi vet att det av flera orsaker finns ett stort intresse för den här typen av byggnad. I många fall kan det vara fördelaktigt att uppföra en kompletteringsbyggnad istället för att renovera befintliga tvättstugor.

Hon fortsätter:

– Dels frigörs yta som kan användas till andra ändamål och dels flyttas tvättstugorna från ibland mörka och otillgängliga källare. Det finns alltså också ett trygghetsperspektiv med en sådan lösning.

Naturligtvis måste inte en kompletteringsbyggnad innehålla en eller flera tvättstugor, den kan också fungera som exempelvis gemensamhetslokal, cykelförråd eller hyras ut som kontorsplats för att nämna några exempel.

Avropen sker genom dynamisk rangordning och HBV har utsett ReCap Moduler Försäljnings AB och Älö Trä Vimmerby AB som leverantörer i det nya ramavtalet.

– Våra medlemmar utgår från ett standardutförande av en viss storlek och kan sedan i vår dynamiska rangordningsmall välja exempelvis tak- och fasadmaterial, golvmaterial och färger, säger Emelie Färninger. Mallen räknar sedan ut totalkostnaden och vilken leverantör som har det fördelaktigaste priset. Totalkostnaden baseras på fastställda priser i leverantörernas prisbilaga.

När det gäller maskiner och utrustning till tvättstugorna finns möjligheten att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21–102.

Läs mer om villkoren i det nya ramavtalet>>

Avtalstid

2021-09-21 - 2023-09-20 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Kontakt

Frågor om avtalet besvaras av Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

 

(text: Niclas Kindvall)

Uppdaterad 2021-10-05

Kontakt


Kontakt