Kompletteringsbygg-nader - Tvättstugor på extern remiss

tvättmaskiner i tvättstuga

Inför den kommande upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 har HBV nu annonserat en extern remiss i syfte att samla in synpunkter på det kommande upphandlingsunderlaget från potentiella leverantörer och övriga intressenter. Sista svarsdag är 2021-03-22. Ramavtalet kommer att omfatta prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader inklusive montage på plats, på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Kort beskrivning

Upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 omfattar prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader av en eller flera tvättstugor. Maskiner och utrustning till tvättstugorna går att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21-102.

En kompletteringsbyggnad kan i många fall vara ett attraktivt alternativ till att renovera befintliga tvättstugor, exempelvis i miljonprogrammet. Några av fördelarna är bättre tillgänglighetsanpassning och att fuktdrivande och ibland bullrande verksamhet flyttas ut från bostadshuset. Många befintliga tvättstugor är dessutom placerade i källare eller på vindar och kan upplevas som otrygga av hyresgästerna. 

Läs mer om Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor i HBV-Magasinet, klicka här>>.

Länk till annonserad remiss i TendSign>>
(Länken är giltig till och med 2021-03-22)

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger och affärsutvecklare Ville Gruner.

 

Uppdaterad 2021-02-28

Kontakt


Kontakt