Köksförnyelse och inredningssnickerier förlängs

Ramavtalet Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Strategiarbetet inför den nya upphandlingen har påbörjats och annonsering planeras till hösten 2019. Vår ambition är att kunna ha ett nytt ramavtal på plats till årsskiftet 2019-2020. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2019-02-28

Kontakt