Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs

Upphandlingsarbetet med den nya upphandlingen av Köksförnyelse 20-140 är i full gång och planen är att annonsera under maj månad 2020 för att kunna ha ett nytt ramavtal på plats 2020-10-01. Vi tackar alla medlemmar och leverantörer som har varit med och bidragit med sina tankar och sin kunskap inom upphandlingsområdet via den enkät som skickades ut och den RFI som annonserades.

Nu förlänger vi befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 till och med 2020-09-30. Därefter finns möjlighet för HBV till ytterligare förlängning.

Mer information om det befintliga ramavtalet hittar du i HBVs Avtalskatalog i TendSign. Klicka här>>

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2020-02-27

Kontakt