Köksfläktar - separat upphandling

Den nya upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar 19-171, blir fristående och rikstäckande. Den kan eventuellt återigen bli en en del av det stora vitvaruavtalet när det ska upphandlas igen. Produkter som omfattas är köksfläktar både med och utan montagearbete. Kökskåpor kan även beställas från HBVs avtal gällande Ventilationskomponenter. Planerad avtalsstart 2019-01-01.

Befintligt avtal, Vitvaror Del B Köksfläktar, som är en del av Vitvaror 15-101, löper ut 2018-12-31. Vitvaror Del A var överprövad i drygt två år och har därför ett annat slutdatum.

Planerad avtalsstart är 2019-01-01. Icke medlemmar är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2018-10-19. 

Annonsering beräknas i slutet av oktober 2018.

Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 

 

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2019-01-01.

Annonsering

Annonsering planerad till oktober 2018.
Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-10-19.

Ansvarig upphandlare

Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2018-09-25