Köks- och förvaringslösningar tilldelad

kök med köksö och två stolar framför

HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140 är indelad i fem olika kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är sedan i sin tur indelade i län. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit 2-3 leverantörer i rangordning per anbudsområde. Samtliga levererar till alla län. Avtalsspärr råder nu till och med 2020-12-14 och HBV kan därefter gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

HBV har utsett följande leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde:

Lackat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Laminerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Modexa AB
3. Scandinavian Kitchen AB


Folierat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Fanerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Scandinavian Kitchen AB

Massivt
Inga anbud kom in.

Omfattning

Det nya avtalet för Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Avtalet är indelat i följande fem kategorier som baserar sig på vilken typ av lucka avropet gäller:

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér

Respektive leverantör levererar sedan även stommar, bänkskivor, tillbehör osv. samt montage eller inte. Prislistan är uppdelad så att materialet och arbetskostnaden är separerade för att underlätta olika typer av avrop och uppföljning. Samtliga priserna är inklusive frakt.

Vid småorder under 1.000 kronor tillkommer dock en fraktavgift och även expressleveranser kostar extra.

I avtalet ingår all kapning, kantning och fästdetaljer för respektive produkt.
Luckor är exklusive gångjärn och handtag.

I montering ingår måttagning, nyckelhantering, avisering till hyresgäst och eventuell silikonering.

Totalpris för demontering, bortforsling och deponi per kök/lokal, styckpris för upp till tio enheter.

Avropsordning

Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Miljökrav transporter

Krav har ställts på att minst 25 % av produkttransporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Garanti

Garantitid är 20 år på luckor respektive 15-20 år på stommar.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 är giltigt till och med 2021-01-31.

Länk till befintligt ramavtal i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2020-12-04

Kontakt


Kontakt