Köks- och förvaringslösningar överprövad

Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. HBV kommer därför att förlänga befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 till och med 2021-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2020-12-16

Kontakt


Kontakt