Köks- och förvaringslösningar - ansökan om överprövning avslogs

vitt kök med induktionsspis i mitten

Förvaltningsrätten avslog leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140. I och med denna dom hoppas HBV kunna gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut, vilket den gör 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140 är indelad i fem olika kategorier; lackat laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är sedan i sin tur indelade i län. HBV har antagit 2-3 leverantörer i rangordning per anbudsområde. Samtliga levererar till alla län.

Lackat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Laminerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Modexa AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Folierat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Fanerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Scandinavian Kitchen AB

Massivt
Inga anbud.

Kontakt

Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2021-03-17

Kontakt


Kontakt