Kammarrätten avslår ansökan om prövningstillstånd

utrymningsskylt i taket med brand runtom

Kammarrätten meddelade den 8 december att de avslår NOHA Sweden ABs ansökan om prövningstillstånd. Därmed upphör även det interimistiska beslutet om avtalsspärr i upphandlingen att gälla. HBV kommer därför kunna teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löper ut, vilket den gör den 18 december. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. 

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde:

Anbudsområde A2 (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. NOHA Sweden AB

Anbudsområde A3 (Uppsala och Stockholms län samt Gotland)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Anbudsområde A4 (Västra Götalands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. NOHA Sweden AB
3. Securitas Sverige AB

Anbudsområde A5 (Södermanlands och Östergötlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Anbudsområde A6 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. NOHA Sweden AB

Anbudsområde A7 (Region Skåne samt Blekinge län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. NOHA Sweden AB

Kontakt

Frågor om upphandlingen Brandskydd 20-120 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl. 

Uppdaterad 2021-12-11

Kontakt


Kontakt