Justering av bruttoprislistor hos Ahlsell – Elmaterial och belysning 20-103

miniräknare på papper med en liggande penna på

Ahlsell Sverige AB kommer justera sin officiella bruttoprislista, till vilken HBVs rabattbrev är kopplat. Syftet är att få bruttopriser som i större utsträckning speglar det verkliga marknadspriset. En av Ahlsell Sverige ABs målsättningar med prisjusteringen, det vill säga devalveringen av bruttoprislistan, är att ge en mer transparent prissättning samt minska risken att entreprenörer missbrukar bruttoprislistan mot tredje kund.

I och med denna devalvering av bruttoprislista kommer även avtalade rabatter i avtalet devalveras. Nettopriset, det priset som avropande medlem och övriga kunder betalar, kommer ej att justeras i och med devalveringen, förutom i vissa fall där det sker till fördel för avropande medlem och övriga kunder. 

Detta kommer att beröra flera avtal där Ahlsell Sverige AB är avtalade leverantörer. Initialt kommer devalveringen genomföras på ramavtalet Elmaterial och belysning 20-103. Därefter kommer som sagt flera andra avtal att påverkas successivt. Dessa devalveringar kommer inte att påverka  nettopriserna negativt.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren. 

Uppdaterad 2021-12-01

Kontakt