Jörgen Ågren ny hållbarhetsstrateg på HBV

Jörgen Ågren

Vi är glada att presentera Jörgen Ågren, ny hållbarhetsstrateg på HBV från och med den 11 oktober! I rollen som hållbarhetsstrateg kommer han att vara sammanhållande och driva vision och ramverk för HBVs hållbarhetsarbete framåt och säkerställa att hållbarhet genomsyrar och integreras i strategier, målsättningar, affärs- och verksamhetsutveckling. Jörgen kommer närmast från JM där han sedan 2005 arbetat som miljöledare och miljöchef. Varmt välkommen!

Jörgen Ågren är utbildad vid Uppsala universitet och kommer från Stockholm. Under sin tid på JM har han jobbat både strategiskt och administrativt med miljöfrågor med nära koppling till inköp. 

Vi ser fram emot att kunna presentera Jörgen närmare så snart han tillträtt sitt viktiga arbete hos oss på HBV, allmännyttans inköpsfunktion. 

Varmt välkommen!

Uppdaterad 2021-08-25

Kontakt