Järnhandelsvaror förlängs

Ramavtalet avseende Järnhandelsvaror 16-122 förlängs och gäller till och med 2020-01-12 med möjlighet för HBV till ytterligare en förlängningsperiod. Avtalet omfattar järnhandelsvaror såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, förnödenheter samt personligt skydd. Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län och rangordning gäller. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Ramavtalet omfattar inte produktgrupperna elmaterial, rörmaterial, städprodukter, ventilationsmaterial, badrumsinredning samt byggmaterial.

Uppdaterad 2018-12-23