Intern revisions-upphandling för HBVs räkning annonserad

HBV söker för internt bruk en revisionsbyrå och upphandlingen är annonserad i Visma. Uppdraget avser årlig revision av HBVs bokslut, årsredovisning per kalenderår samt förvaltningsgranskning. Även tilläggstjänster i form av revisionsnära och fristående rådgivning samt granskning av HBVs interna verksamhet omfattas. Den interna verksamheten består bland annat av en fakturagenomströmning om ca 1,2 miljoner fakturor (600 000 in och 600 000 ut) och med en omsättning på drygt 2,6 miljarder kronor.

Uppdraget är dock villkorat att styrelsen godkänner upphandlad revisor som sker genom förslag till stämman i maj 2019.

Sista anbudsdag är den 20 december 2018. Planerad avtalsstart 1 april 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Larsson. 

Länken till annonsen i Visma hittar du här >>

Uppdaterad 2018-12-10

Kontakt