Installation av vitvaror och service på remiss

Inför den kommande upphandlingen av nytt ramavtal för Installation och service av vitvaror vill vi gärna få information och synpunkter från medlemsbolag och leverantörer gällande exempelvis modell för prissättning, auktorisation, hållbarhet, leveranstider, beställningsrutiner etc.

Den nya upphandlingen är planerad att genomföras under hösten.

Var med och påverka genom att svara på den RFI (Request For Information) som nu ligger ute i det elektroniska upphandlingsverktyget Visma TendSign. Klicka här>>. Sista chansen att svara är den 30 juli 2018.

Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 

Uppdaterad 2018-06-18

Kontakt