Inget Almedalen i år

I början av april togs det väntade beslutet att Almedalsveckan 2020 ställs in. Anledningen är naturligtvis den coronapandemi som drabbat stora delar av världen och som påverkar samhället i allra högsta grad på alla tänkbara sätt. Årets Almedalsvecka skulle ha blivit det tredje året med HBV på plats för att diskutera bostadsfrågor och möta medlemmar och leverantörer.

De inspel, tankar och möten som var planerade för veckan tas med och HBV hoppas att kunna återkomma med dessa vid ett senare tillfälle.

Uppdaterad 2020-06-22