Ingen ny upphandling av Gasspisar

HBV har beslutat att inte göra någon ny upphandling av gasspisar när befintligt ramavtal Gasspisar 16-109 löper ut 2020-03-31. Endast ett fåtal medlemsbolag i Stockholmsregionen nyttjar detta ramavtal i dagsläget. Därför känns det mer motiverat att lägga resurser på att utveckla andra ramavtalsområden som ger större värde för fler medlemsbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Framöver kommer gasspisar kunna avropas som övrigt sortiment på vitvaruavtalet. 

Uppdaterad 2020-01-24