Inga anbud i HBVs upphandling av golvmaterial

parkettgolv som ska läggas

HBV har annonserat upphandlingen Golvmaterial 22-164 med sista anbudsdag 2022-04-03. Dessvärre har inga anbud inkommit och därmed kommer upphandlingen att avbrytas. Marknaden för träråvaror är i nuläget instabil vilket har medfört både brist på material, ökade priser och ett osäkert läge för leverantörerna att ingå avtal med HBV med de förutsättningar och villkor det innebär.

Just nu sker ett arbete kring och analys om utfallet och därefter kommer ett beslut att tas om vägen framåt. Under tiden uppmanar vi våra medlemmar att upphandla sina golventreprenadtjänster inklusive material för att säkerställa att era behov kan tillgodoses en tid framöver.

Kontakt

Vid frågor är ni välkomna att kontakta ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller någon av våra regionansvariga Lars Lönnblad eller Gustav Lundin.

Uppdaterad 2022-04-07

Kontakt


Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad

Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin