IMD-produkter förlängs

Ramavtalet för IMD-produkter 17-145 förlängs och gäller till och med 2020-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år. Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

Ramavtalet är indelat i nedan avtalsområden:

Del 1 - Analog volymmätare med puls
Del 2 - Volymmätare med M-Bus
Del 3 - Volymmätare med wireless M-Bus
Del 4 - Volymmätare utan rörliga delar "ultraljud"
Del 5 - Värmemätare med delta-T
Del 6 - Komplett paket med puls/PT1000
Del 7 - Komplett paket med M-Bus
Del 8 - Komplett paket med wireless M-Bus
Del 9 - Huvudvattenmätare med vinghjul
Del 10 - Huvudvattenmätare med ringkolv
Del 11 - Huvudvattenmätare utan rörliga delar "ultraljud"
Del 12 - Insamlingsenhet med M-Bus
Del 13 - Insamlingsenhet med wireless M-Bus
Del 17 - Centralt system för mätinsamling

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • Ambiductor AB
  • Armatec AB
  • EcoGuard AB
  • Elvaco AB
  • Infometric AB

Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2019-11-01

Kontakt