HBVs första självskattningsrapport klar

gröna trädkronor där man ser himlen som ett hjärta

Detta är HBVs första självskattningsrapport och den baseras på den enkät som skickades ut till våra avtalsleverantörer i slutet av 2020. Syftet med denna självskattningsenkät är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle.

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina varor och tjänster - hela vägen från framställande till slutanvändning. Med detta som bakgrund har vi tagit fram en självskattningsenkät rörande hållbarhetsarbete hos våra avtalsleverantörer.

Våra avtalsleverantörer har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet med självskattningsenkäten är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Utifrån svaren samt i dialog med avtalsleverantörerna, kan vi bland annat göra prioriteringar inom framtida kravställningar och i utvecklingsarbetet av våra avtal. Allt för att våra avtal ska möta våra medlemmars krav inom hållbarhetsområdet. 

Självskattningsenkäten ger oss en inblick i våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete inom olika områden. Redovisningen grundar sig på de 80 procent som har besvarat enkäten.

Länk till Självskattningsrapporten>>

 

Uppdaterad 2021-11-12

Klicka på bilden för
att läsa rapporten:

Kontakt


Kontakt


Kontakt