HBV överklagar dom - Elmaterial och belysning

HBV har, efter analys av domen avseende upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 från Förvaltningsrätten, beslutat driva processen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen. Processen med att överklaga domen kan komma att ta cirka sex månader.

På grund av detta avser HBV att fortlöpande, tillfälligt förlänga befintliga ramavtal inom Elmaterial och belysning 15-103 så länge en rättsprocess fortskrider.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig upphandlare Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2019-10-28

Kontakt