HBV återkallar tilldelningsbeslut för Tak och takrenoveringar

Tilldelningsbeslutet som meddelades 2019-11-11 i upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 dras härmed tillbaka. Anledningen till återkallelsen är att vi har fått in uppgifter som föranlett att tilldelningsbeslutet kan komma att omprövas. Nytt tilldelningsbeslut kommer att skickas ut inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Uppdaterad 2019-11-19

Kontakt