HBV arrangerar workshop för europeiska inköpscentraler

Just nu pågår den första europeiska samarbetsworkshoppen med fokus på konkreta affärer och erfarenhetsutbyte. HBV är värdar för workshoppen som hålls i Stockholm 22-23 februari och systerorganisationer från Italien, Litauen, Frankrike och Irland deltar. Vi arrangerar konferensen tillsammans med EU-kommissionen.

–Under workshoppen kommer vi att diskutera möjliga framtida upphandlingssamarbeten. Vi tror att vi kan hitta nya vägar för bättre villkor och större medlemsnytta och att öppna möjligheten för att få in ny teknik utifrån och även föra ut svensk teknik i Europa, säger Ville Gruner, upphandlingskonsult på HBV.

Under konferensen diskuterar vi inköpsstrategier och hur vi arbetar med olika upphandlingsverktyg, marknadsanalys och dynamiska inköpssystem. Flera av deltagarna har stor erfarenhet av upphandling av energi på olika sätt men erfarenheterna är olika och vi har mycket att lära av varandra.

­–Vi är särskilt intresserade av att diskutera hur vi kan hjälpa varandra och samarbeta i upphandling inom bygg, energi och innovation i framtiden, säger Ville Gruner.

EU-kommissionen har tagit initiativ till workshoppen och arbetar för ett ökat samarbete och för att underlätta för handel över landsgränserna inom EU.

Uppdaterad 2018-02-22