Hållbar innovativ upphandling - Sustainable Innovation

Seminarieserie - Hållbar innovativ upphandling med Sustainable Innovation. Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Dessa halvdagar riktar sig till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare inom kommuner och kommunala bolag.

Vad är hållbar upphandling? Hur genomförs en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar?

Halvdagarna kommer gå igenom hur du gör en hållbar och innovativ upphandling från början till slut, tillsammans med Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult. Vid varje tillfälle kommer också en inspirerande person bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling.

Dagarna är helt gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Anmälan sker via länken här:

 https://www.simplesignup.se/private_event/145837/ea3196bbd5

De tre tillfällena kommer fokusera på de olika delarna av en upphandling.

6 mars  hur förbereds bäst en upphandling?
-Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten är inspirationstalare 

28 mars – hur genomförs en hållbar och innovativ upphandling?
-Johan Almesjö, VD på HBV är inspirationstalare

11 april – varför är uppföljning viktigt och hur bör en upphandlande organisation tänka kring det?
-Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommun är inspirationstalare 

Plats: Sustainable Innovations kontor på Barnhusgatan 3.

 

Alla halvdagar kommer även att innehålla en nätverkslunch där det pratas om goda exempel och att dela med sig av egna goda erfarenheter av hållbara upphandlingar.

För att få ut så mycket som möjligt av dagarna är det bäst att delta på samtliga träffar. Om du har förhinder vid något tillfälle men fortfarande vill medverka, kontakta Lovisa (lovisa.bengtsson@sust.se) så försöker vi lösa det ändå.

 

Medverkande i projektet är Sustainable Innovation, KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm.

Projektet finansieras av EUs regionala strukturfond.

Grön BoStad Stockholm– om att bygga grönare, smartare och bättre. 
Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation. 
www.gronbostadstockholm.se 

Uppdaterad 2019-03-03

Kontakt