Golvmaterial på extern remiss

man på knä och lägger parkettgolv

Inför upphandlingen av det nya ramavtalsområdet Golvmaterial 22-164 har HBV annonserat en extern remiss. Syftet med denna är att förankra det upphandlingsunderlag som HBV har för avsikt att annonsera i början på 2022. Vi ger nu möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom detta område att bidra med sin kunskap och expertis. Sista svarsdag är 2021-10-22. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Ramavtalet är tänkt att vara ett rikstäckande varuavtal som omfattar alla typer av golvmaterial, såsom plast, linoleum, parkett, vinyl, laminat, textil, trä samt komposit, avsedda för både lägenhet och offentliga miljöer. Tänkbara tillbehör såsom lister, verktyg och förbrukningsartiklar ska också omfattas av ramavtalet. 

HBV avser att dela in upphandlingen i följande anbudsområden:

A - Golv i paket
B - Golv på rulle

Anbudsgivare kommer att ha möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde.

Det kommer vara möjligt för det enskilda bolagets egna upphandlade golvläggare att avropa varor från detta ramavtal via trepartsavtal. 

Länk till annons>> (giltig till och med 2021-10-22)

Annonsering

Annonsering är planerad till början av 2022.

Avtalstid

Planerad avtalsstart april 2022. 

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto och regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad och Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-10-16

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin

Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad