Golvmaterial - nytt ramavtalsområde

person på knä som lägger parkettgolv

Ännu ett värdeskapande avtalsområde för våra medlemmar och kunder att nyttja är under framtagande, nämligen golvmaterial. Inför den kommande upphandlingen har HBV därför annonserat en RFI, Request For Information, för att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns och låta leverantörer lämna information om hur just deras produkter och tjänster korresponderar mot HBVs behov. Sista svarsdag är 2021-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet är tänkt att vara ett rikstäckande varuavtal som omfattar alla typer av golvmaterial, såsom plast, linoleum, parkett, vinyl, laminat, textil, trä samt komposit, avsedda för både lägenhet och offentliga miljöer. Tänkbara tillbehör såsom lister, verktyg och förbrukningsartiklar ska också omfattas av ramavtalet. 

HBV avser att dela in upphandlingen i följande anbudsområden:

A - Golv i paket
B - Golv på rulle

Anbudsgivare kommer att ha möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. 

Det kommer vara möjligt för det enskilda bolagets egna upphandlade golvläggare att avropa varor från detta ramavtal via trepartsavtal. 

HBV kommer att annonsera denna upphandling av golvmaterial till hösten och planerar att ha ett nytt ramavtal på plats i slutet av 2021.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto samt våra regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad och Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-06-11

Kontakt


Kontakt


 • Gustav Lundin
  Gustav Lundin
  • Regionansvarig affärsutvecklare Väst
  • Besöksadress: Varlabergsvägen 29 Kungsbacka
  • 070-664 01 13
  • Epost

Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost