Garageportar med eller utan montage

garageport röd med bil på väg in

Garageportar i olika former blir nu möjligt att avropa både med och utan montage när HBVs nya ramavtal börjar att gälla 2021-02-01. Garageportexperten Sverige AB är antagen som rangordnad leverantör nummer ett gällande leverans av vipportar, takskjutportar och slagportar med montage och AB Skånefabriken, ny leverantör för HBV, antas som nummer ett vid köp av garageportar med endast leverans. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Garageportar 21-129-2 omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Ramavtalet är rikstäckande och avropsordning är rangordning. 

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A  - Vipport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

B - Takskjutport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

C - Slagport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

D - Garageportar exklusive montage
1. AB Skånefabriken
2. Garageportexperten Sverige AB

Inom avtalsområde A, B och C ingår åtagande av montagearbete för respektive avrop, vilket då utgör ett helhetsåtagande. Inom avtalsområde D ingår enbart leverans av garageportar.

Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas i det nya avtalet. Möjlighet till trepartsavtal finns. 

Köp av fler garageportar vid samma avropstillfälle ger lägre pris då prislistan är stafflad.

Fossilfria transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Avtalstid

2021-02-01 – 2023-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal 17-129 Garageportar inklusive montage gäller till och med 2021-01-31. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Uppdaterad 2021-01-29

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost