Garageportar förlängs

Befintligt ramavtal för Garageportar 17-129 förlängs och gäller till och med 2021-01-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning. Produkter som omfattas är leverans av garageportar (vipportar, takskjutportar, slagportar och industriportar) inklusive montage. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Antagna leverantörer inom detta ramavtal är:

  • Garageportexperten Sverige AB
  • Teckentrup Scandinavia AB
Uppdaterad 2019-12-19

Kontakt