Garageportar 17-129 förlängs

Ramavtalet Garageportar inklusive montage 17-129 förlängs och gäller fram till och med 2020-01-31 med möjlighet till ytterligare förlängning. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom avtalsområde A, B och C, inom avtalsområde D gäller förnyad konkurrensutsättning. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Del A - Vipport
Del B - Takskjutport
Del C - Slagport
Del D - Industriport

För del A, B och C är det rangordning som gäller om beställningen inte överskrider 30 portar. För beställningar över 30 portar gäller förnyad konkurrensutsättning. 

För del D gäller förnyad konkurrensutsättning. 

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Garageportexperten Sverige AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

Uppdaterad 2018-10-27

Kontakt