Full fart i Pilot Skåne

Nu har arbetet med samordnade upphandlingar inom Pilot Skåne tagit fart på riktigt. I dagsläget har vi fem stycken aktiva uppdrag på gång. Intresset hos våra sydligaste medlemsbolag har varit stort på de utskick som har gjorts och våra upphandlingskonsulter Ludvig Prebner (projektledare) och Adam Anstrin påbörjar nu upphandlingsprocesserna.

De fem aktiva uppdragen som nu är på gång är:

  • löpande byggentreprenadtjänster
  • löpande VS-arbeten
  • löpande målerientreprenadtjänster
  • löpande golventreprenadtjänster
  • löpande elservice-arbeten

Som vi tidigare informerat om, gick vi nyligen ut med en intresseförfrågan gällande två specifika uppdrag; löpande hisservice och löpande glasarbeten. Vi fick mycket god respons på detta utskick och har nu fått in ett tiotal intresseanmälningar där medlemsbolag önskat delta i kommande samordnade upphandlingar. 

Vi påbörjar nu det strategiska arbetet för dessa och kommer att sätta samman en beställargrupp. Vi planerar att slutföra dessa båda uppdrag under början 2019.  

Utöver dessa planerade upphandlingar så kommer HBV att delta på en  nätverksträff med skånebolagen tisdagen den 4 december.

Läs mer om Pilot Skåne här>>

Uppdaterad 2018-11-30

Kontakt


Kontakt