Frågor och svar om Rörmaterial

Upphandlingen för Rörmaterial 18-104 har tyvärr överprövats igen, vilket innebär att vi fram tills det att den processen är avgjord står utan ett gemensamt avtal för rörmaterial. Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och arbetar för att ett nytt avtal ska finnas på plats så snart som möjligt.

Vad händer nu?
Vi kommer att skicka in vårt yttrande till Förvaltningsrätten, där vi bestrider Dahl Sverige ABs ansökan om överprövning. Därefter kommer troligen både Dahl och HBV få yttra sig en gång till innan Förvaltningsrätten börjar bedöma ärendet. Det är svårt att förutse när Förvaltningsrätten kan döma i frågan men vi räknar med att ärendet ska vara färdigt någon gång i slutet av mars eller i början av april.

När blir det nya avtalet klart?
Det beror på hur Förvaltningsrättens kommande dom ser ut. Om Förvaltningsrätten går på vår linje och inte beviljar överprövning enligt Dahls ansökan, och Dahl inte ansöker om prövningstillstånd till Kammarrätten kommer avtalet att träda i kraft snarast möjligen efter domen vunnit laga kraft. Då kan ni direkt börja handla på avtalet.

Om Dahl däremot ansöker om prövningstillstånd till Kammarrätten, kan det dröja ytterligare 1-6 månader.

Vi har nyligen beställt rörmaterial på det gamla avtalet, vad händer med vår beställning?
Samtliga inköpsprocesser som påbörjats senast den sista december 2017 kommer att kunna fortsätta som vanligt med vidarefakturering via HBV. Det är upp till det enskilda medlemsbolaget att avgöra när inköpsprocessen påbörjades.

Vi behöver beställa nya varor nu, vad betyder detta för oss?
Om ni inte påbörjat inköpsprocessen under 2017 måste ni göra en egen upphandling för inköp som behöver göras innan HBV har ett nytt gällande avtal för rörmaterial.

Kan vi använda våra befintliga kundnummer hos leverantörerna?
För inköpsprocesser som påbörjats före 31 december 2017 behövs inga nya kundnummer och vidarefakturering sker som vanligt. För inköpsprocesser som påbörjas 2018 kan ingen vidarefakturering ske. Fråga de aktuella leverantörerna hur de vill göra med kundnummer och andra fakturarutiner.

Har ni några frågor gällande rörmaterial är ni välkomna att kontakta ansvarig upphandlare Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2018-01-15

Kontakt