Frågor och svar om Elmaterial och belysning

Upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 var tyvärr föremål för en överprövning som resulterade i att upphandlingen behöver göras om. Arbetet med den nya upphandlingen, 20-103, pågår för fullt och det finns fortfarande möjlighet för våra medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer att anmäla sig fram till dess att den nya upphandlingen annonseras. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Vad händer när giltighetstiden går ut på befintligt ramavtal?Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade.

Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och kunder och arbetar intensivt med att få ett avtal på plats så snart som möjligt. En ny upphandling kommer publiceras i månadsskiftet januari/februari och sista anbudsdag kommer vara månadsskiftet februari/mars.

När blir det nya avtalet klart?
Om allt går som planerat och ingen ansökan om överprövning inkommer på kommande tilldelning är målsättningen att ha ett nytt avtal på plats i slutet av mars.

Vi har nyligen beställt elmaterial på det gamla avtalet, vad händer med vår beställning?
Samtliga inköpsprocesser som påbörjats senast den 28 februari 2020 kommer att kunna fortsätta som vanligt med vidarefakturering via HBV. Det är upp till det enskilda medlemsbolaget att avgöra när inköpsprocessen påbörjades.

Vi behöver beställa nya varor nu, vad betyder detta för oss?
Om ni inte påbörjat inköpsprocessen senast den 28 februari måste ni göra en egen upphandling för inköp som behöver göras innan HBV har ett nytt gällande avtal för elmaterial.

Kan vi använda våra befintliga kundnummer hos leverantörerna?
För inköpsprocesser som påbörjats före den 28 februari 2020 behövs inga nya kundnummer och vidarefakturering sker som vanligt. För inköpsprocesser som påbörjas därefter kan ingen vidarefakturering ske. Fråga de aktuella leverantörerna hur de vill göra med kundnummer och andra fakturarutiner.

Har ni några frågor gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är ni välkomna att kontakta ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren alternativt regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunari.

Uppdaterad 2020-01-29

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost