Fossilfri samhällsutveckling genom laddinfrastruktur

kvinna i keps iklädd svart kappa laddar elbil

Från och med den 10 mars 2021 har nya krav inom laddinfrastruktur införts. Krav som ytterligare kommer att skärpas inom en snar framtid för både flerbostadshus och lokalbyggnader. Samtidigt ökar intresset för laddhybrider och elbilar och därmed efterfrågan på laddpunkter. I samarbete med Sveriges Allmännytta och med stöttning av IVL Svenska Miljöinstitutet har HBV nu påbörjat arbetet med en upphandling av laddinfrastruktur.

Inför denna upphandling har en RFI, Request For Information, annonserats för att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som våra medlemmar har av laddpunkter. Sista svarsdag är 2021-11-09. Potentiella leverantörer och övriga intressenter får nu möjlighet att tycka till om upphandlingens tänkbara avtalsområden, geografiska indelningar, produktkrav, utvärderingsmodeller, prismodeller, lämplig avropsordning etc.

Sista svarsdag är 2021-11-09.

Länk till annonserad RFI>> (giltig till och med 2021-11-09)

Kontakt

Frågor om upphandlingen Laddinfrastruktur besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.  

Uppdaterad 2021-10-29

Kontakt


Kontakt