Förvaltningsrättens beslut överprövas

förstoringsglas på paragraftecken

Den 17 december meddelade Förvaltningsrätten att de dömer till HBVs fördel avseende den överprövade upphandlingen Vitvaror 21-101. Leverantören Elektroskandia Sverige AB överklagar nu Förvaltningsrättens beslut och har lämnat in en ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med befintliga leverantörer på ramavtalet 15-101 Vitvaror - Del A som gäller till och med 2022-01-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar. 

Kontakt

Frågor om upphandlingen Vitvaror 21-101 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad. 

Uppdaterad 2021-12-30

Kontakt


Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad