Förvaltningsrätten meddelar dom gällande upphandlingen av Brandskydd

hand som håller i sprint på röd brandsläckare

Sedan sommaren 2020 har HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 varit föremål för överprövning. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och bifaller NOHA Sweden ABs (tidigare Brand & Industriskydd i Osby AB) ansökan om överprövning och beslutar att HBV ska rätta tilldelningsbeslutet. En ny utvärdering har nu genomförts där en av de litiumsläckare som Presto Brandsäkerhet AB offererat påförts ett belastningspris. Tidigare utskickat tilldelningsbeslutet har nu återkallats och ett nytt har skickats ut, där avtalsspärr råder till och med 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen av Brandskydd 20-120 omfattas av två anbudsområden:

  • Del A - Försäljning, service, årskontroller av brandredskap samt konsultrådgivning och brandskyddsutbildning. Regionalt indelad i sju regioner.
  • Del B - Brandvarnare och brandfiltar. Rikstäckande.

HBV har sedan tidigare tecknat avtal gällande avtalsområde A1 - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län och antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

För avtalsområdet BV - Brandvarnare och brandfiltar har HBV antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Dafo Brand AB
2. Deltronic AB

Avtalstid för ovan angivna avtalsområden är 2020-01-01 – 2021-12-31.

Leverantören NOHA Sweden AB (tidigare Brand & Industriskydd i Osby AB) ansökte om överprövning avseende anbudsområdena A2-A7. 
Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och bifaller NOHA Sweden ABs (tidigare Brand & Industriskydd i Osby ABs) ansökan om överprövning och beslutar att rättelse ska ske på så sätt att upphandlingen får avslutas först efter att HBV genomfört en ny utvärdering där en av de litiumsläckare som Presto Brandsäkerhet AB offererat påförs ett belastningspris.

HBV har därmed återkallat tidigare meddelat tilldelningsbeslut och skickat ut ett nytt där följande leverantörer har antagits i rangordning för respektive avtalsområde:

A2 - Dalarna, Gävleborgs, Värmlands, Örebro och Västmanlands län
1. NOHA Sweden AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Securitas Sverige AB

A3 - Uppsala och Stockholms län samt Gotland
1. NOHA Sweden AB
2. Dafo Brand AB
3. Presto Brandsäkerhet AB

A4 - Västra Götalands län
1. NOHA Sweden AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Göteborgs Brandservice AB

A5 - Södermanlands och Östergötlands län
1. NOHA Sweden AB
2. Dafo Brand AB
3. Presto Brandsäkerhet AB

A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län
1. NOHA Sweden AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Securitas Sverige AB

A7 - Region Skåne samt Blekinge län
1. NOHA Sweden AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Securitas Sverige AB

Nu råder avtalsspärr till och med 2021-03-19 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.

Kontakt

Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2021-03-10

Kontakt


Kontakt