Fortsatt väntan på röravtal

Som vi på HBV meddelade förra veckan fick Dahl Sverige AB avslag på sin överprövning gällande HBVs rörmaterialsupphandling. Dock har Dahl nu valt att skicka in en ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten. Det innebär att vi på HBV inte får teckna rörmaterialsavtal förrän Kammarrätten fattat beslut i ärendet, vilket vi hoppas kommer före midsommar.

Om Kammarrätten då avslår Dahls ansökan om prövningstillstånd kan vi teckna avtal direkt. Om de istället beviljar ansökan om prövning i Kammarrätten blir det en ny runda med yttringar från både Dahl och HBV och därefter en ny dom vilket kan komma att dröja ytterligare 2 till 3 månader.

Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2018-05-09

Kontakt