Förrådsväggar - sista förlängningen

gallerförråd

HBV förlänger ramavtalet Förrådsväggar 18-138 till och med 2022-05-31. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ramavtalet omfattar förrådsväggar med eller utan montage. Vid avrop av upp till 50 stycken förråd gäller strikt rangordning. Vid avrop av fler än 50 stycken förråd tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 

Antagna leverantörer:

1. Troax Nordic AB
2. Safe-X Enterprise AB (f.d. Axelent AB)

Länk till avtalet i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson och regionansansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-02-27

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost