Förrådsväggar - annonserad RFI

förrådsväggar med lås

Inför den kommande upphandlingen av förrådsväggar har HBV annonserat en Request For Information, RFI, för att få en bättre bild av vad marknaden har att erbjuda och vilka krav som kan vara relevanta att ställa. Vi uppmanar nu potentiella leverantörer och andra intressenter att gå in och svara på den, sista svarsdag är 2021-12-20. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning

Ramavtalet Förrådsväggar 22-138 är tänkt att tillgodose medlemmarnas behov av förrådsväggar. Lokaler som kan avses är främst källar- och vindsförråd som förvaltas av bostadsbolag och kommuner samt dess bolag, som exempelvis äldreboenden, studentlägenheter, förskolor och kontor. 

Planerad avtalsstart är 2022-06-01.

Befintligt ramavtal Förrådsväggar 18-138 är giltigt till och med 2022-05-31.

Vid avrop av upp till 50 stycken förråd gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska göras från rangordnad etta i respektive region (se nedan).

Vid avrop av fler än 50 stycken förråd gäller förnyad konkurrensutsättning där båda leverantörerna ska tillfrågas.

Ramavtalet är regionalt indelat. 

Antagna leverantörer:

1. Troax Nordic AB
2. Safe-X Enterprise AB 

I region NORD (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarnas län) är Troax Nordic AB antagen som enda leverantör.

Kontakt

Frågor om ramavtalet Förrådsväggar besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson eller regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-12-08

Kontakt


Kontakt


  • Sofia Nordblom
    Sofia Nordblom