Förnybart bränsle

Nu finns möjlighet att avropa dieseldrivna markvårdsmaskiner som kan tankas med förnybart bränsle HVO100. Gällande bensindrivna maskiner så kan de drivas med alkylatbensin. Det finns även några maskiner som kan tillhandahållas med eldrift och det är sopmaskiner och kompaktlastare. Kontakta gärna HBVs avtalsansvarige Adam Anstrin eller hållbarhetsstrateg Lasse Lundmark för mer information.

Uppdaterad 2019-06-20

Kontakt


Kontakt