Förlängda låsavtal

Båda låsavtalen, 14-121 och 14-147, är förlängda till och med 2018-06-30. Under våren kommer ett nytt dynamiskt inköpssystem för lås som ersätter de tidigare avtalen.

Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2018-02-15

Kontakt